Facebook

Lütfen bekleyin ..10 Kapat

Eşleri zorunlu atamaya tabi personelin tayinleri

Eşleri zorunlu atamaya tabi personelin tayinleri

REKLAM

 Van 2 nci İdare Mahkemesi, sınıf öğretmeniolan davacının astsubay olan eşinin yanına tayin talebinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından puan yetersizliği sebebiyle reddedilmesi işleminin yürütmesini durdurdu.

Mahkeme sınıf öğretmeninin astsubay olan eşinin çalıştığı Ankara iline tayin talebinin reddedilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını belirttiği kararının gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

“Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, toplumun temeli olan aileninkorunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınması hususu anayasal biryükümlülük olup anayasada bu hususgaranti altına alınmıştır.

652 sayılı KHK hükümlerine göre de, özre dayalı nakil istemi yerine getirilemeyenlerden 657 sayılı Kanun’un 72. maddesi kapsamına girenlerin haklarının saklı tutulduğu hususu da açıktır. Yine 657 sayılı Yasa’nın 72. maddesine uyarınca yapılacak atamalardaailenin korunması hususunda kurumlarıngerekli önlemleri alacakları hususudüzenlenmiş olup; bu hususunda çıkarılacak Yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde, eşi zorunlu atamaya tabi memurların yer değiştirme isteklerinin öncelikle yerine getirileceği, zorunlu atamaya tabi olan mülki idarehizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibizorunlu atamaya tabi kumu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin de uygulanmayacağı vurgulanmıştır.

Ayrıca davalı idarece, 652 sayılı KHK sonrası yeni bir yönetmelik çıkarılarak eş durumumazeretinin de düzenlenmediği görülmüş olup bu durumunda genel yönetmelik hükümleri uygulanabilecektir. Nitekim dayalı idarece çıkarılacak yönetmelikte genel yönetmeliğe aykırıdüzenleme yapılamayacağı da genel yönetmelikte kural haline getirilmiştir.

Bu durumda, anılan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, zorunlu atamaya tabi astsubay olarak görev yapan eşinin tayin hususu gerekçe gösterilerek eş durumu mazeretine binaen Ankara iline yapılan tayin talebinin hizmet puanı yetersizliğinden bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyanık görülmemiştir.” 

Yorum Gönder

FACEBOOK KULLANICI YORUMLARI
REKLAM
BİZİ TAKİP EDİN
Sayfamıza Göz Atın
Sayfamızda yalnızca eğitim ile ilgili paylaşımlar yapılır takip etmek için sayfamızı beğenmenizi rica ediyoruz.


Hızlı Erişim
Son Haberler